Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor
Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor
Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor
2017-2018
Arnhem

Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor 2017-2018

Tussen Blauwe Golven en Groene Corridors


De gemeente Arnhem is voornemens het Arnhemse omgevingskunstwerk Blauwe Golven van kunstenaar Peter Struycken te slopen ten behoeve van een nieuwe inrichting van het terrein onder de titel: Creatieve Corridor, ook wel Groene Corridor. Er zijn inmiddels meerdere partijen actief die de sloop van het kunstwerk ofwel steunen, ofwel willen voorkomen. De opzet van Tussen Blauwe Golven en Groene Corridor is om de context waarin deze ontwikkeling zich afspeelt zichtbaar en vooral ervaarbaar te maken in een omvattende (video)installatie. De centrale vraag is hoe Nederlands cultureel erfgoed zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Wat betekent ons cultureel erfgoed, wat is haar waarde en wie bepaalt die? Welke factoren en actoren bepalen kortom het lot van cultureel erfgoed?
            

Maandenlang onderzoek, dat startte als een workshop met studenten van Artez en inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandig - geheel onafhankelijk van Artez opererende - team van jonge kunstenaars, het ArtezTeam, heeft reeds urenlang videomateriaal opgeleverd. Uit de talrijke interviews met architecten, stedenbouwkundigen, politici, juristen, historici, kunstinstituten, kunstenaars, buurtbewoners, commercieel belanghebbenden, gerelateerde bedrijven, buurtbewoners, scholen, kunstliefhebbers en kunsthaters kan één conclusie inmiddels toch stellig worden getrokken: Niemand kent precies de regels en gedragscodes waarmee wij in Nederland met onze kunst en cultureel erfgoed horen om te gaan. De experts op dit gebied hebben meer vragen dan antwoorden, de belanghebbenden verzamelen lukraak voor hen bruikbare argumenten. De tot nu toe gerealiseerde videoregistraties duiden een spektakel aan meningen en veronderstellingen, meestal evident opportunistisch van aard.

 

Doorgaans beweegt een kunstwerk zich binnen een keur aan conventionele institutionele, culturele, economische en politieke kaders. In dit project zijn de rollen omgedraaid, spelen deze kaders de hoofdrol en bewegen zich binnen de context van dit kunstwerk. Alle actoren die we kennen als voorwaarde scheppend, die de kunst beoordelen en waarborgen, zijn hier zelf protagonist in een ondoorgrondelijk drama: het drama van de cultuur waarin cultureel erfgoed is gebed.