De Dorpskerk
De Dorpskerk
1999
AIR- Zuidwaarts/ NAI Rotterdam
Rotterdam

De Dorpskerk 1999

In het kader van de tentoonstelling/manifestatie AIR- Zuidwaarts/Southbound in het NAI in Rotterdam  maakte Hans van Houwelingen de film De Dorpskerk, over de ontdekking van de Hoeksche Waard, een landelijk gebied met enkele dorpen ten zuiden van Rotterdam.In de kleine gemeenten van de Hoeksche Waard is door de verstrengeling van culturele, religieuze en politieke krachten, de aloude scheiding tussen kerk en staat minder evident dan in de grote steden. In deze film staat de vraag centraal hoe de dorpskerk zich voorbereidt op een toekomst waarin meer mensen met andere culturele en religieuze achtergronden zich in de Hoeksche Waard gaan vestigen. De drie predikanten van de protestantse dorpskerk van Oud Beierland geven nauwkeurig aan welke spanningsvelden zich aan het ontwikkelen zijn tussen de eigen bevolking, de kerk en de vreemdelingen.

In vervolg op deze film heeft dominee Ton Honig zich op verzoek van Hans van Houwelingen bereid gevonden om in de dorpskerk van Oud Beierland als gastpredikant te spreken over deze problematiek. Indien deze strenge protestantse gemeenschap dit verzoek honoreert, zal op één of meerdere zondagen de dorpskerk openstellen in een ruime zin des woords. AIR zal in het kader van de manifestatie mensen uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Het Woord, de geloofsgemeenschap, de kunstenaars en architecten zullen zich allen in een ander daglicht plaatsen. Wellicht een manier om het scherpe mes tussen verleden en toekomst aan twee kanten te laten snijden. De dorpskerk wees het verzoek helaas af.

Het project AIR-Zuidwaards/Southbound gebruikt moderne stedenbouwkundige theorie om de specifieke identiteit van de Hoeksche Waard te internationaliseren en tot een generiek probleem te maken. Kunstenaars verzorgen, met een door de organisatie gerichte blik, het alibi dat architecten en stedenbouwers het startsein geeft zich in laatste instantie ongegeneerd met het gebied te bemoeien. Wellicht is deze benadering succesvol en werkt zij ook bij deze AIR manifestatie. Maar moeten architecten zich geen rekenschap geven van de verfoeide sociaal-democratie? Democratie is inspraak. De radicale democratie bepaald niet vanuit de metafoor de thema's voor het onderzoek, maar van onderaf. Als Zwiebertjes door de polder trekken en de Hoeksche Waarders vragen waar we ons in vredesnaam mee moeten gaan bemoeien. Democratie in actie.